Besøk av idrettspresident Berit Kjøll!

Submitted by
Lise Grønnesby
Publisert
3. desember 2021

Fra venstre: Kjell Bjarne Helland (organisasjonssjef Trøndelag idrettskrets), Gina Thrane (idrettsfaglig rådgiver Trøndelag idrettskrets), Anne-Lise Bratsberg (styreleder Idrettsrådet i Trondheim), Frida Blomgren (leder samfunnskontakt og idrettspolitikk NIF), Ole R. Jørstad (styremedlem NIF), Berit Kjøll (idrettspresident NIF), Thomas Kulvik (styreleder Trondheim Taekwon-Do klubb), Gunnar Rugsveen (daglig leder Trondheim Taekwon-Do klubb), Ståle Vaag (styreleder Trøndelag idrettskrets). 

 

Mandag denne uken hadde Lade Sportsarena besøk av presidenten i Norges Idrettsforbund - Berit Kjøll. Bakgrunnen for besøket var en omvisning av bygget, som er en sambrukshall for Trondheim Taekwon-Do klubb, Trondhjems Tennisklub/NTNUI Tennis og Trondheim Bordtennisklubb. Besøket gjaldt også Trondheim Taekwon-Do klubbs engasjement rundt inkludering, paraidrett og trening for 65 år pluss! 

Besøk

Klubbens leder, Thomas Kulvik, fortalte om prosjektet med en sambrukshall. Prosjektet startet allerede tilbake i 2013, hvor det var en politisk prosess for å undersøke mulighetene for en sambrukshall. Byggingen ble igangsatt i februar 2017, og i mars 2018 kunne vi ta i bruk den nye hallen! Totalt areal for hallen er 5600 kvadratmeter, og bygget kostet til sammen (inkludert alt av inventar, møbler, utstyr osv.) 79,9 millioner kr. Anlegget er seksjonert opp slik at hver idrett eier hver sin eksklusive del, mens fellesarealer håndteres via et eierseksjonssameie.  

 

Trondheim Taekwon-Do klubb har søkt og fått innvilget inkluderingsmidler fra Idrettsrådet i Trondheim, midler Trondheim kommune har bevilget. Dette gjør at vi kan tilby Taekwon-Do trening for elever som ellers ikke hadde hatt økonomi til å delta. Per i dag har vi over 100 aktive elever gjennom denne ordningen. Elevene betaler for graderingene selv, som sin egenandel, men får dekket treningsavgift, medlemskontingent og utstyr. Klubben har også tidligere hatt en slik ordning, på eget initiativ, hvor klubben selv har dekt alle kostnadene. Forskjellen med inkluderingsmidlene er at klubben ikke går i økonomisk tap, og har heller ingen økonomisk gevinst. 

 

Vi har alltid sagt at Taekwon-Do skal være for alle, også for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Taekwon-Do er så variert, og kan tilpasses på mange måter. De siste årene har klubben hatt et økt fokus på paraidrett, for å øke synligheten av hva klubben kan tilby. Vi har blant annet gjennomført kurs for våre instruktører, og hatt besøk av skoleklasser i målgruppen. NTN har som mål å standardisere idretten for ulike funksjonsnedsettelser, et arbeid Torfinn Katla Opedal fra Tønsberg Taekwon-Do klubb allerede er godt i gang med. Han har tilpasset mønstrene og firevendinger med spark slik at de passer for de som sitter i rullestol. Filmer av dette kan dere se på NTNs Youtube-kanal: National Taekwon-Do Norway

Torfinn Opedal

 

 

Tidlig i høst startet Trondheim Taekwon-Do klubb et samarbeid med Trondheim kommune, om et aktivitetstilbud for hjemmeboende som er over 65 år gammel. Vi har startet en egen treningsgruppe, som trener på dagtid én gang i uka, med Gunnar Rugsveen, 5. Dan, som instruktør. Med seg har han to hjelpeinstruktører; Gunnar Kvarme fra Selbu, som er 1. Dan og paramedic, og Marita Mo Risøy, som har blått belte og er kiropraktor. Ingen av de som har vært med på gruppen har sluttet, og partiet består nå av 30 utøvere. Snittalderen på gruppa er 72 år, og dette er partiet med best oppmøte i klubben! Etter at treningen er ferdig, serveres det lett mat og kaffe i sosialsonen. 

Seniorgruppe