Smittevernsinstruks

oppdatert 08.02.2022

Trondheim Taekwon-Do Klubb viderefører de gode smitteverntiltakene vi har hatt gjennom hele pandemien. Vi følger selvfølgelig alle regler som myndighetene har satt, og vi vil sørge for at treningene foregår på en tryggest mulig måte. Dette gjelder på alle våre avdelinger. 

Oppsummering av de viktigste reglene for oss: 

  1. Hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer. Ha lav terskel for å bruke hurtigtest. 
  2. Bruk munnbind når kan ikke kan holde 1 meters avstand (gjelder ikke under selve treningen). 
  3. Garderobene på Lade er åpne, men det er ønskelig at den kun skal benyttes hvis det ikke finnes andre muligheter. Her er det svært viktig med munnbind og avstand.

 

Her er fullstendig liste over oppdaterte smittevernregler som klubben forholder seg til. 

 

Har man spørsmål omkring dette kontakt daglig leder Gunnar Rugsveen på gunnar@ntkd.no eller 95727162.