Smittevernsinstruks

oppdatert 15.01.2022

Trondheim Taekwon-Do Klubb viderefører de gode smitteverntiltakene vi har hatt gjennom hele pandemien. Vi følger selvfølgelig alle regler som myndighetene har satt, og vi vil sørge for at treningene foregår på en tryggest mulig måte. Dette gjelder på alle våre avdelinger. 

Her er oppdaterte smittevernregler som klubben forholder seg til.