Terminliste

mars

02.03.2024 - 03.03.2024
Trondheim
02.03.2024 - 03.03.2024
Oslo
09.03.2024 - 09.03.2024
Gradering avdeling Vikåsen
Lade Sportsarena
09.03.2024 - 09.03.2024
Gradering avdeling Bispehaugen
Lade Sportsarena
09.03.2024 - 09.03.2024
Gradering avdeling Hoeggen/Nardo
Lade Sportsarena
15.03.2024 - 15.03.2024
Gradering avdeling Heimdal
Lade Sportsarena
16.03.2024 - 16.03.2024
Gradering avdeling Byåsen/Granåsen
Lade Sportsarena
16.03.2024 - 16.03.2024
Gradering avdeling Flatåsen
Lade Sportsarena
17.03.2024 - 17.03.2024
Gradering avdeling Eberg
Lade Sportsarena
17.03.2024 - 17.03.2024
Gradering avdeling Sverresborg
Lade Sportsarena
17.03.2024 - 17.03.2024
Gradering avdeling Byneset
Lade Sportsarena
17.03.2024 - 17.03.2024
Regionslagssamling
Trondheim
18.03.2024 - 21.03.2024
Gradering avdeling Lade
Lade Sportsarena

april

05.04.2024 - 06.04.2024
Trondheim
05.04.2024 - 07.04.2024
Landslagssamling
Trondheim
13.04.2024 - 13.04.2024
Trondheim
14.04.2024 - 14.04.2024
Midt-Norsk mesterskap
Trondheim
17.04.2024 - 21.04.2024
Europamesterskap
Lublin, Polen
28.04.2024 - 28.04.2024
Regionslagssamling
Trondheim

mai

04.05.2024 - 04.05.2024
Nasjonal seniorgradering
Trondheim
19.05.2024 - 20.05.2024
Lunde
24.05.2024 - 25.05.2024
Regional sortbeltegradering Trøndelag
Lade Sportsarena
26.05.2024 - 26.05.2024
Regionslagssamling
Trondheim
29.05.2024 - 31.05.2024
Sommerleir for +60
Surnadal
31.05.2024 - 02.06.2024
NTN kongress og NKF årsting
Gardermoen, Oslo

juni

08.06.2024 - 08.06.2024
Gradering avdeling Flatåsen
Lade Sportsarena
08.06.2024 - 08.06.2024
Gradering avdeling Vikåsen
Lade Sportsarena
08.06.2024 - 08.06.2024
Gradering avdeling Bispehaugen
Lade Sportsarena
09.06.2024 - 09.06.2024
Gradering avdeling Byåsen/Granåsen
Lade Sportsarena
14.06.2024 - 14.06.2024
Gradering avdeling Heimdal
Lade Sportsarena
15.06.2024 - 15.06.2024
Gradering avdeling Hoeggen/Nardo
Lade Sportsarena
15.06.2024 - 15.06.2024
Gradering avdeling Sverresborg
Lade Sportsarena
16.06.2024 - 16.06.2024
Gradering avdeling Eberg
Lade Sportsarena
16.06.2024 - 16.06.2024
Rødbeltegradering Trondheim
Lade Sportsarena
17.06.2024 - 20.06.2024
Gradering avdeling Lade
Lade Sportsarena
23.06.2024 - 27.06.2024
Surnadal

juli

28.07.2024 - 02.08.2024
Surnadal

august

04.08.2024 - 08.08.2024
Surnadal

november

01.11.2024 - 03.11.2024
ITF Taekwon-Do Norgesmesterskap og Landsmesterskap
Trondheim